top of page

Om mig -

Dennis Magnusson

Jag är legitimerad Psykoterapeut med grundutbildning som socionom. Har tidigare arbetat flera år inom specialistpsykiatri och behandlingsarbete individuellt men även med familjer.

 

För närvarande arbetar jag parallellt med mitt företag och egen mottagning även deltid på Vårdcentral i Landstinget Sörmland.

 

Jag har mött och behandlat människor i alla åldrar och problematik som till exempel depressiva- eller ångestproblem, relationsproblem, trauma, tvång, anpassningar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med mera.

För din trygghet: 

 

  • Jag håller mig uppdaterad på aktuell forskning och litteratur.

  • Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling. Jag har regelbunden handledning av Leg. Psykoterapeut i patientarbetet.
     

  • Som terapeut har jag tystnadsplikt.

  • I övrigt är jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

terapi, psykoterapi, kbt, samtalsterapi, Norrköping, psykoterapeut
portratt.jpg
bottom of page