Om mig -

Dennis Magnusson

Jag är Socionom och KBT-terapeut (examinerad KBT-terapeut med grundläggande psykoterapeututbildning, steg 1). Förutom mitt arbete på mottagningen är jag verksam som kurator på Öppenpsykiatrin i Landstinget Sörmland och jag har dessutom flerårig erfarenhet inom behandlingshemsarbete. Jag har mött och behandlat människor i olika åldrar med olika problem såsom depressiva besvär, relationsproblem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mina uppdragsgivare inom ramen för min privata verksamhet just nu är privatpersoner, primärvård, socialtjänst och behandlingshem.

För din trygghet: 

 

  • Jag håller mig uppdaterad på aktuell forskning och litteratur.

  • Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling. Jag har regelbunden handledning av Leg. Psykoterapeut i patientarbetet.
     

  • Som terapeut har jag tystnadsplikt.

  • I övrigt är jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

terapi, psykoterapi, kbt, samtalsterapi, Norrköping, psykoterapeut
foto mottagningen .jpg