top of page

Psykoterapi - Om KBT

Våra tankar styr våra känslor som styr beteendet i en ömsesidig påverkan. Exempelvis kan negativa tankar bidra till nedstämdhet och ledsenhet som kan orsaka att vi drar oss undan eller blir mer passiva. Kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper människor att förändra detta tankemönster och de beteenden som håller kvar eller förvärrar problemen. KBT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut vilket även innebär hemuppgifter mellan terapisessionerna. KBT som metod har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden. Problemområden där KBT används och jag kan hjälpa dig med är bland annat:

 • Social fobi

 • Bristande självkänsla

 • Långvarig smärta

 • Relationsproblem

 • Depression

 • Stress och utmattning

 • Sömnsvårigheter

 • Panikångest

 • Specifik fobi

 • Generaliserat ångestsyndrom

 • Tvångssyndrom

Behandlingen utgår från tydligt uppsatta mål som utvärderas under behandlingens gång. En KBT-behandling kan många gånger sträcka sig mellan 5-20 sessioner. Behandlingens längd varierar beroende på vilka problem man söker för. Klient och terapeut träffas vanligtvis en gång i veckan.

"Livet kan bara förstås baklänges men det måste levas framlänges"
- S. Kierkegaard
terapi, psykoterapi, kbt, samtalsterapi, Norrköping, psykoterapeut
bottom of page