top of page

Inför första besöket

Vid en första kontakt får du information om hur vi kommer att arbeta och du får möjlighet att berätta om dina svårigheter och de förändringar du önskar. Vi går igenom det du vill ha hjälp med och enas om vad vi ska lägga fokus på.

Våra mål utvärderas under terapins gång. 

 

Det är viktigt att du får en upplevelse av trygghet. Eftersom känslor och relationer är grundläggande delar i våra liv är teorin om affekter och anknytningsteori viktiga utgångspunkter i terapin.

Enskild terapi är ca 50 minuter och parterapi 60 minuter/session.

Debitering: 

 

  • Hör av er gällande kostnad för enskild terapi, parterapi eller uppdrag gentemot företag/organisationer. 

 

Avbokning

  • Vid uteblivet besök debiteras fullt pris. Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras fullt pris men det kan finnas undantag, till exempel akut sjukdom.

terapi, psykoterapi, kbt, samtalsterapi, Norrköping, psykoterapeut
bottom of page